Bảy nguyên tắc về Đạo đức AI của JANZZ.technology trong Công nghệ Nhân sự

Kể từ khi thành lập công ty vào năm 2008, sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện đời sống bằng cách tạo ra những phần mềm thúc đẩy cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả mọi người. Chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ và dữ liệu một cách có đạo đức và có trách nhiệm, phát triển hệ thống phần mềm dựa trên AI có thể giải thích được, an toàn, minh bạch, không thiên vị và do đó, có lợi cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Để đảm bảo điều này, chúng tôi đã phát triển bảy nguyên tắc đạo đức cốt lõi cho AI trong công nghệ nhân sự mà chúng tôi luôn kiên trì tuân theo – không chỉ trong suốt vòng đời của AI mà trong toàn bộ tổ chức của chúng tôi. Bởi vì, đạo đức AI không thể tự nhiên sinh ra. Chúng chỉ có thể xuất hiện từ cách tiếp cận có đạo đức và toàn diện của chính các tổ chức đang xây dựng và triển khai công nghệ AI. Đó chính là Đạo đức, có chủ định.