Tin tức về JANZZ.technology.
Cập
nhật và thông cáo báo chí.

Theo dõi những tin tức và sự phát triển mới nhất của JANZZ.technology, JANZZ.jobs cũng như các sản phẩm và giải pháp ngữ nghĩa khác của chúng tôi.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hoặc muốn yêu cầu một buổi thuyết trình trực tuyến, hay muốn đưa tin, viết bài về JANZZ.technology, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chào mừng Ông Trond Henning Olesen với tư cách là Phó Giám đốc Tích hợp Khách hàng và Kinh doanh Giải pháp mới của chúng tôi.

JANZZ.technology xin trân trọng thông báo rằng Ông Trond Henning Olesen sẽ gia nhập JANZZ.technology với tư cách là Phó Giám đốc Tích hợp Khách hàng và Kinh doanh Giải pháp, hoạt động tại San Francisco. Ông sẽ là người chịu trách nhiệm về tất cả các tài khoản ở Châu Mỹ, khu vực EMEA và Châu Á.
Trond là một chiến lược gia, nhà công nghệ và là một người đam mê khởi nghiệp có nhiều kinh nghiệm.  » Read more about: Chào mừng Ông Trond Henning Olesen với tư cách là Phó Giám đốc Tích hợp Khách hàng và Kinh doanh Giải pháp mới của chúng tôi.  »