Điều hành Website

JANZZ Ltd
Nidelbadstrasse 6
8038 Zurich
Thụy Sỹ
T: +41 43 499 71 04
F: +41 44 487 40 88
info@janzz.technology
www.janzz.technology

Người liên hệ
Stefan Winzenried | CEO

Địa điểm tài phán
Zurich, Thụy Sỹ

Số đăng ký thương mại Thụy Sĩ
CH-020.4.040.324-4

Mã số thuế giá trị gia tăng của Thụy Sĩ
CHE-114.917.477 MWST

Số D-U-N-S
48-519-4927

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Việc sử dụng các liên kết như vậy với những khả năng dẫn đến rủi rõ thuộc về quyền quyết định và trách nhiệm của bạn. JANZZ Ltd không quản lý các trang web được liên kết với trang web này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên các trang web đó. Bạn đồng ý rằng JANZZ Ltd không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các trang web và liên kết đó.

Bản quyền và các quyền khác

Toàn bộ nội dung của trang web này được bảo vệ về mặt pháp lý. Nếu không có sự chấp thuận trước của JANZZ Ltd, bạn không được phép sử dụng trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn ở việc) hiển thị, truyền tải (bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác), thay đổi hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích công cộng.

Cookie & GDPR

Giống như mọi kết nối đến máy chủ web, máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web cyon của chúng tôi ở Basel, Thụy Sĩ, ghi nhật ký và lưu trữ một số dữ liệu kỹ thuật nhất định. Dữ liệu này bao gồm địa chỉ IP và hệ điều hành của thiết bị của bạn, dữ liệu, thời gian truy cập, loại trình duyệt và yêu cầu trình duyệt bao gồm nguồn gốc của yêu cầu (referrer). Điều này là cần thiết vì lý do kỹ thuật để cung cấp trang web của chúng tôi cho bạn. cyon bảo vệ dữ liệu này bằng các biện pháp kỹ thuật và có tổ chức nhằm chống lại sự truy cập trái phép và không chuyển dữ liệu đó cho bên thứ ba. Việc xử lý dữ liệu cá nhân với mong muốn mang lại cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể, cũng như đảm bảo tính bảo mật và ổn định cho hệ thống của chúng tôi.,

Cookies được sử dụng trên trang web này. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được gửi từ máy chủ web tới trình duyệt của người dùng trong lần đầu tiên người dùng truy cập trang web. Chúng được lưu trên máy tính của người dùng hoặc trong bộ đệm của trình duyệt. Lần tiếp theo bạn truy cập trang web này từ cùng một máy tính, trình duyệt sẽ kiểm tra xem cookie đã có sẵn hay chưa. Trình duyệt sau đó sẽ gửi dữ liệu được lưu trong cookie đến máy chủ web. Điều này cho phép máy chủ web nhận biết liệu trình duyệt đã truy cập trang web hay chưa.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu được bằng cookie sẽ được sử dụng như sau:

  • Để cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp và đưa ra các phân tích thị trường nội bộ
  • Để lưu cài đặt ngôn ngữ
  • Để phân bổ địa chỉ IP theo vùng
  • Để kiểm tra xem JavaScript có thể được sử dụng hay không
  • Để tiến hành phân tích ẩn danh về việc sử dụng trang web.

Dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ chỉ được sử dụng cùng với Google Analytics. Đặc biệt, dữ liệu được thu thập sẽ không bao giờ được sử dụng để nhận dạng cá nhân người sử dụng trang web này.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để cookie từ trang web của chúng tôi không được lưu trên ổ cứng của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie đã được lưu trữ trên máy tính của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn làm như vậy, không phải tất cả các chức năng của trang web này đều có thể sử dụng được. Vì vậy, nếu việc sử dụng cookie bị chặn thì chức năng này không thể sử dụng được. Quy trình chính xác để thay đổi cài đặt trình duyệt tùy thuộc vào trình duyệt bạn sử dụng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách đặt và thay đổi cài đặt trình duyệt của mình trong menu “Trợ giúp” trên trình duyệt của bạn.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google“). Google Analytics sử dụng cookie, tức là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn để phân tích cách bạn sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra và liên quan đến cách bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Google sử dụng thông tin để phân tích cách bạn sử dụng trang web và tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web cho nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và internet.

Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi các bên thứ ba xử lý dữ liệu thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với dữ liệu khác do Google nắm giữ trên bất kỳ tài khoản nào. Bạn có thể ngăn cài đặt cookie bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt của mình cho phù hợp; tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được hết tất cả các chức năng của trang web. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép Google xử lý dữ liệu được thu thập về bạn theo cách được mô tả ở trên và cho các mục đích nói trên.

Disclaimer

Chúng tôi liên tục kiểm duyệt và quản lý tất cả nội dung tìm thấy trên trang web này để cung cấp cho bạn mức độ toàn vẹn dữ liệu cao nhất có thể. Mặc dù vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của bất kỳ liên kết bên ngoài nào – Các nhà điều hành của bất kỳ trang web được liên kết nào đều hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tìm thấy trong đó.