JANZZsme!
Công cụ đối sánh ngữ nghĩa hai chiều kỹ năng và công việc

JANZZsme! là thế hệ mới nhất của công cụ đối sánh ngữ nghĩa của chúng tôi dành cho đối sánh hai chiều các kỹ năng và công việc. Dựa trên các kỹ thuật đối sánh đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, JANZZsme! cũng có thể được sử dụng để phân tích và đánh giá thông minh tất cả các loại dữ liệu nghề nghiệp (lớn). Nó có thể hoạt động với tất cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, chẳng hạn như:

  • Hồ sơ thị trường lao động toàn diện dành cho người thất nghiệp và người tìm việc
  • Quảng cáo công việc trên các cổng thông tin việc làm, trang tổng hợp việc làm hoặc trang web việc làm của chính công ty
  • Hồ sơ từ CV, cơ sở dữ liệu CV hoặc mạng xã hội
  • V.v.

Thông qua JANZZjobsAPI, chức năng tìm kiếm và đối sánh nổi bật của JANZZsme! cho phép:

  • Các truy vấn có độ phức tạp cao để đối sánh khái niệm một cách chính xác (đối sánh kỹ năng và công việc) trên cơ sở 1 : 1 hoặc 1 : n
  • Khai thác dữ liệu mở rộng, ví dụ như trong lĩnh vực dữ liệu nghề nghiệp (xếp hạng các kỹ năng được yêu cầu/được cung cấp thường xuyên nhất cho các nhóm công việc nhất định, sự gia tăng/thay đổi đáng kể về tiêu chí)
  • Kết quả được cải thiện đáng kể trong lĩnh vực tìm kiếm toàn văn cổ điển
  • Phân tích khoảng cách (giữa các quảng cáo tìm việc, cũng như giữa các hồ sơ và người tìm việc)
  • Đo điểm chuẩn
  • V.v.

Dễ dàng được kết hợp hoàn hảo với JANZZon!, JANZZsme! cho phép đối sánh ngữ nghĩa các kỹ năng và công việc thực tế, minh bạch với mức độ chính xác cao. Để hiểu sâu hơn về đối sánh ngữ nghĩa, vui lòng tải xuống báo cáo chuyên sâu về Lĩnh vực Giáo dục – Thu hẹp khoảng cách giữa trình độ học vấn của ứng viên và yêu cầu của nhà tuyển dụng trong đối sánh công việc trực tuyến.

JANZZsme! tuân theo Nguyên tắc của OECD về Trí tuệ nhân tạo (AI) và có thể được tích hợp và sử dụng như một giải pháp đám mây trong các ứng dụng và môi trường web hiện có một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí thông qua JANZZjobsAPI. JANZZsme! cũng có thể được sử dụng bởi các trung tâm dịch vụ công về việc làm, các cổng thông tin việc làm và mạng xã hội cũng như các ứng dụng đặc biệt của nhà cung cấp dịch vụ nhân sự, cơ quan tuyển dụng nhân viên thời vụ, ATS và ERP trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực cũng như nhân sự, và các ứng dụng trong lĩnh vực thống kê, đào tạo và thu thập dữ liệu thị trường lao động.

Để tìm hiểu thêm về các khả năng ứng dụng và lợi ích của JANZZsme!, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Hoặc yêu cầu thông tin kỹ thuật qua email.