JANZZjobsAPI:
nâng cao ứng dụng của bạn với dữ liệu ngữ nghĩa về công việc và kỹ năng.

JANZZjobsAPI là giao diện trực tiếp và đơn giản cho các sản phẩm và giải pháp SaaS của chúng tôi, đặc biệt là với công cụ đối sánh JANZZsme!, biểu đồ tri thức JANZZon! và bộ phân loại JANZZclassifier!.  Tại trung tâm của Jobs API do JANZZ cung cấp là một bản thể luận công việc và kỹ năng toàn diện thể hiện kiến thức về nghề nghiệp và kỹ năng cũng như cách chúng liên hệ với nhau. Thông qua Jobs API, các nhà phát triển có thể kết nối với cơ sở kiến thức sâu rộng về dữ liệu liên quan đến nghề nghiệp của JANZZ cũng như với công cụ đối sánh thông minh, cho phép tích hợp chức năng đối sánh ngữ nghĩa công việc và kỹ năng với các ứng dụng của bên thứ ba. JANZZjobsAPI tích hợp hoàn hảo với các giải pháp thị trường lao động như chợ việc làm, hệ thống theo dõi người nộp đơn xin việc hoặc trang web tuyển dụng của công ty.

Kết quả tìm kiếm việc làm phù hợp hơn

Giúp người tìm việc tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một cách hiệu quả hơn. Jobs API của JANZZ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các tin tuyển dụng, loại tin thường được diễn đạt với các thuật ngữ chuyên ngành hoặc sử dụng nội bộ trong công ty mà người tìm việc không nhất thiết phải hiểu rõ. Ở chiều ngược lại, Jobs API của JANZZ cũng giúp bạn tìm thấy những hồ sơ xin việc phù hợp trong một biển hồ sơ ứng viên.

Đề xuất mang tính tương tác về kỹ năng và công việc

Cải thiện trải nghiệm người dùng với các đề xuất công việc và kỹ năng có tính tương tác. Tiết kiệm thời gian của người dùng bằng cách đề xuất các cơ hội việc làm hoặc các kỹ năng mới phù hợp với hồ sơ của họ.

Tích hợp dễ dàng

Nâng cấp trang web nghề nghiệp, chợ việc làm hoặc hệ thống theo dõi ứng viên của bạn thông qua một API tích hợp, cho phép bạn truy cập vào công cụ tìm kiếm và đối sánh ngữ nghĩa công việc và kỹ năng mạnh mẽ nhất. JANZZjobsAPI một REST API tiêu chuẩn.

Các tính năng của JANZZ’s Jobs API

Mở rộng từ đồng nghĩa và mối quan hệ

Có rất nhiều thuật ngữ chuyên dụng được sử dụng bởi các công ty và ngành nghề riêng biệt khi đề cập tới công việc và năng lực, với các chức danh, chứng chỉ và công nghệ mới liên tục xuất hiện, khiến việc tìm kiếm công việc và ứng viên thường gặp nhiều khó khăn và kém minh bạch. JANZZjobsAPI tự động tích hợp các từ đồng nghĩa như vậy, cung cấp các kết quả tìm kiếm phù hợp hơn. Không chỉ vậy, các ngành nghề liên quan cũng được đưa vào tìm kiếm.

Ngôn ngữ và phân loại

JANZZjobsAPI hoạt động trên nhiều ngôn ngữ khác nhau (hiện có hơn 60 ngôn ngữ). Jobs API cũng cho phép bạn ánh xạ các nguyên tắc phân loại quốc tế khác nhau như ISCO-08, O*NET và ESCO. Hoặc gán mã phân loại thích hợp cho dữ liệu của bạn một cách dễ dàng.

Mở rộng truy vấn ngữ nghĩa

Thông thường, khi tiêu chí tìm kiếm bị hạn chế sẽ ảnh hưởng tới số lượng các kết quả được hiển thị. Với JANZZjobs API, các truy vấn tìm kiếm của bạn sẽ được làm phong phú thêm khi bao gồm cả các vai trò công việc khác từ một danh mục nghề nghiệp tương tự.

Tích hợp API có thể tùy chỉnh

Có vô số tùy chọn để sử dụng Jobs API của JANZZ. Nếu chúng tôi chưa cung cấp loại truy vấn tới cơ sở dữ liệu mà bạn cần, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.

JANZZjobsAPI: Trích từ hướng dẫn dành cho nhà phát triển

2. Xác thực Mã thông báo (Token)

Dưới đây là ví dụ về cách xác thực bằng mã thông báo:


$(document).ajaxSend(function(e, xhr, settings) {
//xhr.setRequestHeader(‘Authorization’, ‘ Token 94724908572904572940570492423’); // rw
xhr.setRequestHeader(‘Authorization’, ‘ Token 230948723094732047329487234’); // ro
});


Về cơ bản, mỗi người dùng có thể nhận được một cặp token (mã thông báo), một mã để truy cập r/w và một mã chỉ read-only
Việc thêm mã thông báo đó vào yêu cầu của người dùng sẽ cho phép họ bỏ qua quá trình đăng nhập thông thường, giống như bạn phải làm bây giờ khi tạo tài khoản của mình và đăng nhập bằng tài khoản đó

3. Khái niệm API

Danh sách khái niệm
Điểm cuối API cho phép tìm kiếm các khái niệm và hiển thị chi tiết khái niệm

Các phương pháp được cho phép
■    GET

/japi/concepts
Liệt kê các khái niệm phù hợp với tiêu chí được chỉ định bởi tham số url.

Parameters:

■    search_lang

− định dạng: ISO 369-1, mã ngôn ngữ 2 ký tự, ví dụ: de, en, fr,… Chọn ‘all’ để tìm kiếm ở tất cả các ngôn ngữ
− giá trị mặc định: ‘all’
− hiệu ứng: chỉ tìm kiếm nhãn khái niệm bằng ngôn ngữ này.

■    output_lang

− định dạng: ISO 369-1, mã ngôn ngữ 2 ký tự, ví dụ: de, en, fr,…
− giá trị mặc định: ngôn ngữ trình duyệt
− hiệu ứng: trả về nhãn ưu tiên cho kết quả bằng ngôn ngữ này nếu có.

■    country

− định dạng: mã số ISO 3166-1. Ví dụ: 756 cho Thụy Sỹ, 040 cho Áo, v.
− giá trị mặc định: 0 (không có quốc gia ưu tiên)
− hiệu ứng: nhãn có mã quốc gia tương ứng sẽ được chọn thay vì nhãn thông thường hoặc nhãn ưa thích

■    q

− định dạng: bất kỳ chuỗi nào
− giá trị mặc định: ‘*’ (tìm kiếm mọi thứ)
− hiệu ứng: thực hiện tìm kiếm các khái niệm có nhãn khớp một phần với chuỗi truy vấn này

■    branch

− định dạng: danh sách các nhánh được phân tách bằng dấu phẩy để giới hạn tìm kiếm.
− các nhánh được phép: ‘nghề nghiệp’, ‘chuyên môn’, ‘chức năng’, ‘kỹ năng’, ‘kỹ năng mềm’, ‘ngôn ngữ’, ‘ngành nghề’, ‘loại_hợp đồng’
− giá trị mặc định: không có và không có tìm kiếm nào được thực hiện. Ít nhất một nhánh phải được chỉ định.

Returns:

Danh sách các khái niệm với các thuộc tính sau:
■    id: số id của khái niệm
■    url: đường liên kết cho chế độ xem chi tiết khái niệm
■    preferred_label: nhãn ưa thích của khái niệm

/japi/concepts/{concept_id}
Trả về thông tin chi tiết về một khái niệm. concept_id phải là số nguyên tương ứng với ID nội bộ của khái niệm, được trả về trong listing call

Parameters:

■    lang

− định dạng: ISO 369-1, mã ngôn ngữ 2 ký tự, ví dụ: de, en, fr, …
− giá trị mặc định: ngôn ngữ trình duyệt
− hiệu ứng: trả về nhãn ưu tiên cho kết quả bằng ngôn ngữ này nếu có.output_langg

■    country

− định dạng: mã số ISO 3166-1. Ví dụ: 756 cho Thụy Sĩ, 040 cho Áo, v.v.
− giá trị mặc định: 0 (không có quốc gia ưu tiên)
− hiệu ứng: nhãn có mã quốc gia tương ứng sẽ được chọn thay vì nhãn thông thường hoặc nhãn ưa thích

Returns:

■    labels: danh sách tất cả các nhãn của một khái niệm bao gồm các thuộc tính sau:

− text: nội dung văn bản của nhãn
− lang: ngôn ngữ của nhãn
− tags: bất kỳ thẻ tùy chọn nào cho khái niệm đó. Thẻ có thể bao gồm:

□  e: loại trừ khỏi kết quả
□  p: sử dụng làm nhãn ưa thích
□  i: luôn bao gồm nhãn này trong các tìm kiếm bên ngoài
□  c_###: khi một quốc gia được đưa vào tìm kiếm, nhãn này có mức độ ưu tiên cao hơn nhãn “p” nếu mã quốc gia khớp
□  a: nhãn phải có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ


GET /japi/concepts

HTTP 200 OK
Vary:
Accept
Content-Type:text/html; charset=utf-8
Allow:GET, HEAD, OPTIONSHãy xem Tài liệu JANZZjobsAPI của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để được thuyết trình trực tuyến hoặc vận hành thử nghiệm các giải pháp và sản phẩm của chúng tôi.