JANZZclassifier!
Công cụ đa ngôn ngữ tối ưu giúp phân loại dữ liệu nghề nghiệp của bạn một cách tự động và dễ dàng.

JANZZclassifier! là một nhóm công cụ để phân tích các tập hợp dữ liệu phức tạp liên quan đến nghề nghiệp như chức danh, kỹ năng, chức năng hoặc ngành nghề và chú thích chúng bằng siêu dữ liệu thông minh và được tiêu chuẩn hóa. Hiện có hơn 100 hệ thống phân loại nghề nghiệp chính thức, chẳng hạn như O*Net, ISCO-08, ESCO, BO&C, ASOC, SSOC 2015… và hơn 60 hệ thống tham chiếu tiêu chuẩn hóa khác, đồng thời hỗ trợ hơn 60 ngôn ngữ và phương ngữ. Thông qua phân loại và tiêu chuẩn hóa chính xác, các công cụ phân loại được cấp bằng sáng chế của chúng tôi sẽ chuyển đổi dữ liệu của bạn thành dữ liệu thông minh với các điểm dữ liệu được xác thực, có thể so sánh, được làm phong phú thêm bằng siêu dữ liệu có thể hành động (actionable meta-data). Từ đó, tạo điểm khởi đầu lý tưởng cho các quy trình tiếp theo như đo điểm chuẩn, đối sánh hoặc phân tích thống kê, cũng như làm cơ sở thiết yếu của bất kỳ giải pháp hiệu quả nào dựa trên AI và dữ liệu nghề nghiệp.

Sử dụng công nghệ ngữ nghĩa để phân loại chính xác và thông minh

JANZZclassifier! kết hợp điểm mạnh của các công nghệ chủ chốt của JANZZ.technology như kiến thức về nghề nghiệp và kỹ năng được lưu trữ trong bản thể luận/biểu đồ tri thức về dữ liệu nghề nghiệp lớn nhất thế giới (JANZZon!) và công cụ đối sánh ngữ nghĩa công việc cho phép đối sánh thông minh các dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc (JANZZsme!). Sự tương tác hoàn hảo của các công nghệ này đảm bảo phân loại chính xác và minh bạch khối lượng dữ liệu lớn. Quan trọng hơn, việc phân loại không chỉ dựa trên một vài từ khóa trong tập dữ liệu của bạn mà còn dựa trên những phân tích nhiều chiều của dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng, chẳng hạn như ngành nghề, mô tả công việc và chức năng.

Tuân theo Nguyên tắc của OECD về Trí tuệ nhân tạo (AI), JANZZclassifier! là lựa chọn hoàn hảo cho các tổ chức đang tìm cách tạo ra trí thông minh có thể hành động (actionable intelligence) bằng cách chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu liên quan đến nghề nghiệp (không được chuẩn hóa) thành dữ liệu thực sự thông minh:

  • Nhà cung cấp phần mềm (phần mềm nhân sự, ATS, phần mềm HCM)
  • Nhà tích hợp hệ thống
  • Các tập đoàn quốc tế
  • Các tổ chức chính phủ, đặc biệt là các cơ quan dịch vụ công vềviệc làm (PES) và các viện thống kê quốc gia
  • Các trang mạng xã hội chuyên nghiệp

Chọn công cụ phân loại hoàn hảo cho dữ liệu kỹ năng và công việc của bạn

JANZZ cung cấp năm trình phân loại khác nhau, tùy thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn.

TITLEclassifier!

Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn cần một giải pháp đơn giản để phân loại chức danh công việc theo hệ thống phân loại mà bạn muốn, cho mục đích thống kê. Chỉ cần nhập chức danh công việc bằng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ và trình phân loại sẽ trả về mã phân loại liên quan cùng với thuật ngữ được chuẩn hóa của từng hệ thống hoặc tiêu chuẩn phân loại mong muốn.

OJAclassifier!

Nếu bạn muốn trích xuất và phân loại chức danh công việc từ các tin tuyển dụng, trình phân loại quảng cáo việc làm trực tuyến OJAclassifier! (Online Job Advertisement classifier) sẽ thực hiện được việc đó. OJAclassifier! phát hiện chức danh công việc trong một bài đăng hoặc đưa ra kết quả phù hợp nhất dựa trên mô tả công việc nếu không có chức danh công việc nào được đề cập rõ ràng. Cuối cùng, OJAclassifier! sẽ luôn cung cấp một danh sách các chức danh công việc tương tự thích hợp nhất và mã tương ứng của chúng trong từng hệ thống phân loại mà bạn đã chỉ định.

OJAclassifier! – ví dụ ứng dụng: tự động phân loại các tin tuyển dụng cho PES

Bối cảnh tình hình
Trong nhiều năm, các nhân viên của một cơ quan dịch vụ công về việc làm của một quốc gia EU đã phải xử lý thủ công hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng để gán cho mỗi quảng cáo tìm việc một mã chính xác từ hệ thống phân loại quốc gia cũng như hệ thống ISCO-08 cho mục đích thống kê. Quá trình xử lý thủ công hàng trăm nghìn tin tuyển dụng mỗi năm không chỉ rất tốn kém mà còn rất tốn công sức và thời gian. Quá trình này cũng rất dễ xảy ra lỗi do yếu tố con người: Nhiều bản mô tả công việc thường xuyên bị gắn mã sai vì chúng không được hiểu đúng hoặc chỉ đúng một phần, với sự khác biệt lớn giữa cách hiểu và diễn giải của từng nhân viên.

Những cải tiển bởi JANZZ.technology
Nhờ các giải pháp của JANZZ, khách hàng có thể tiết kiệm ngân sách công đồng thời giảm đáng kể thời gian xử lý. Quy trình mới được tự động hóa tối đa và hạn chế phần lớn các lỗi trong hai hệ thống phân loại.

Giải pháp và phương pháp

  • Các cuộc thảo luận chi tiết với người quản lý dự án đã cho phép hình thành khái niệm rõ ràng về quy trình liên quan, loại cấu trúc dữ liệu và các lĩnh vực có thể cải thiện khi nhập dữ liệu.
  • Cơ quan dịch vụ công về việc làm phân tích trước tất cả các tin tuyển dụng để cung cấp một phần các thành phần văn bản có cấu trúc cho việc xử lý tiếp theo. Mặc dù việc phân tích trước này rất hữu ích, tuy nhiên, nó không cần thiết cho quá trình xử lý của JANZZsme!.
  • Dữ liệu được xử lý bởi JANZZsme!, kết hợp với JANZZon!, cho phép truy cập thông tin về bối cảnh và ngữ cảnh của các chức danh công việc khác nhau để đảm bảo việc phân bổ chính xác các mã.
  • JANZZsme! sau đó gán các mã từ hệ thống phân loại việc làm riêng của quốc gia cũng như mã ISCO-08 quốc tế cần thiết hiện nay cho mỗi quảng cáo tuyển dụng.
  • Nếu mã không thể được gán tự động do chức danh công việc không rõ ràng, quá chung chung hoặc do thông tin mâu thuẫn trong văn bản, những trường hợp này sẽ được JANZZsme! đánh dấu để kiểm tra thủ công sau đó bởi các chuyên gia.

Thành tựu và kết quả mang lại cho khách hàng
Các giải pháp của JANZZ làm giảm một cách đáng kể và bền vững thời gian và chi phí xử lý một quy trình mà trước đây rất tốn nhân công và thời gian, tốn kém chi phí và có khả năng xảy ra lỗi cao. Việc phân loại được thực hiện bởi JANZZsme! trung bình chính xác hơn khoảng 42%, cho phép cải thiện các phân tích thống kê. Chỉ dưới 15% kết quả bị đánh dấu phải qua kiểm tra thủ công và phân loại tiếp theo. Và kể từ đó, các trình phân loại của chúng tôi vẫn liên tục được cải tiến và nâng cấp. Tỷ lệ bị đánh dấu hiện tại là dưới 5%.

MEJPclassifier!

Nếu bạn quan tâm đến những thông tin chi tiết hơn chẳng hạn như các kỹ năng và trách nhiệm liên quan của công việc, trình phân loại MEJPclassifier! (Multiple Entity Job Posting classifier) của chúng tôi chính là thứ bạn cần. MEJPclassifier! có thể phân tích các bản mô tả công việc để trích xuất và phân loại bất kỳ thông tin nào ví dụ như nghề nghiệp, kỹ năng cứng hoặc kỹ năng mềm, kinh nghiệm, bằng cấp, ngành nghề, loại hợp đồng và nhiều thông tin khác thành một tập hợp các lớp được xác định trước.

SECclassifier!

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ để cơ cấu lại các tin tuyển dụng nhằm cải thiện kết quả của trình phân tích cú pháp của bạn, hãy sử dụng trình phân loại phân đoạn SECclassifier! Không giống như các trình phân loại khác, công cụ này không phân loại dữ liệu nghề nghiệp mà sẽ chia các tin tuyển dụng thành nhiều phần, sau đó phân loại từng phần theo nội dung của chúng thành các mục riêng như tiêu đề, mô tả công ty, mô tả công việc, quyền lợi, trách nhiệm/nhiệm vụ, v.v.

SKILLSclassifier!

Giả sử bạn tập trung vào kỹ năng và bạn muốn cải thiện kết quả đối sánh kỹ năng cho các phần mềm tuyển dụng hoặc tìm kiếm nhân tài, tăng phạm vi tiếp cận của các tin tuyển dụng, hoặc tạo ra những dữ liệu rõ ràng, được xác thực, và ngữ cảnh hóa với mục đích sử dụng trong các thống kê chính thức hoặc hoạch định chính sách. Trong trường hợp đó, SKILLSclassifier! chính là công cụ bạn cần. Trình phân loại này phát hiện bối cảnh ngữ nghĩa của từng kỹ năng và xác minh ý nghĩa của nó trong mỗi lần xuất hiện. Sau đó, SKILLSclassifier! sẽ chuyển hóa các kỹ năng này thành một thuật ngữ rõ ràng, được tiêu chuẩn hóa cùng với mức độ kiến thức và các kỹ năng liên quan cần thiết.

Tất cả các trình phân loại của JANZZ đều đa ngôn ngữ và mang lại kết quả vượt trội phù hợp với yêu cầu riêng của bạn. Chúng thường được truy cập thông qua JANZZjobsAPI tiêu chuẩn và có thể dễ dàng xử lý khối lượng dữ liệu lớn với thời gian phản hồi ấn tượng – bất kể dữ liệu của bạn có cấu trúc hay phi cấu trúc. Trong các trường hợp đặc biệt, chúng tôi cũng có thể cung cấp các thiết lập tại chỗ hoặc các giải pháp AWS chuyên dụng, cực kỳ hiệu quả cho các dung lượng cực lớn, nếu đảm bảo tuân thủ GDPR/CCPA.

Nếu bạn muốn tạo ra những thông tin có ý nghĩa và hữu ích cho tổ chức của mình một cách dễ dàng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng qua email hoặc qua biểu mẫu liên hệ.