Phí tư vấn và thỏa thuận dự án: niềm tin chính nền tảng cho những giá trị chung.

Tại JANZZ.technology, phí tư vấn và hỗ trợ dựa trên các thỏa thuận chi tiết trước đó, và mức phí tư vấn tiêu chuẩn của chúng tôi, tùy thuộc vào kiến ​​thức cần thiết, mức độ phức tạp và phạm vi dự kiến ​​của dự án cũng như các điều kiện vận hành/dữ liệu được yêu cầu.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ và chuyên sâu với khách hàng và đối tác của mình, chủ yếu là trong thời gian dài. Các yêu cầu riêng lẻ của các dự án khác nhau, chẳng hạn như trong khuôn khổ RFP (Yêu cầu Đề xuất) và POC (Bằng chứng về Khái niệm) của các dự án khác nhau, được ghi lại chính xác thông qua công việc chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá nhu cầu, cũng như phạm vi dịch vụ dự kiến ​​được chỉ định chi tiết. Bằng cách này, JANZZ hỗ trợ khách hàng bằng tất cả kinh nghiệm và kiến ​​thức của mình để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã dự định. Kết hợp với các phương pháp linh hoạt, JANZZ đã liên tục mang lại các sản phẩm cuối cùng xuất sắc, đúng thời gian và đúng ngân sách, vượt xa KPI và các yêu cầu cụ thể khác.

Hãy liên hệ với JANZZ.technology nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ tư vấn của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn nhận thêm thông tin về các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi trực tiếp qua email hoặc qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.