Hiểu biết chuyên sâu về thị trường lao động toàn cầu của JANZZ

Trong hơn một thập kỷ qua, thông qua sự tham gia tích cực của mình trên toàn cầu, JANZZ.technology đã xây dựng một kho kiến thức sâu rộng về sự năng động và phức tạp của thị trường lao động. Trong phần này, chúng tôi dành để chia sẻ những phát hiện, những hiểu biết và ý tưởng mới nhất của mình, để cung cấp cho các nhà lãnh đạo trong khu vực công và tư một sự hiểu biết sâu sắc hơn, dựa trên thực tế hơn về sự liên kết giữa các kỹ năng, về đối sánh công việc, dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp, và còn nhiều hơn thế nữa.