Chuyển Đổi Số tại Việt Nam – Con đường tới tương lai

Việt Nam đã và đang là một câu chuyện thành công về phát triển. Cải cách kinh tế cùng với các xu hướng toàn cầu có lợi đã biến Việt Nam từ một nước nghèo trở thành một nền kinh tế có thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ. Tuy nhiên, một vài xu hướng lớn đang định hình tương lai của Việt Nam: dân số già, biến đổi khí hậu, và đặc biệt, tầm quan trọng ngày càng tăng của chuyển đổi số. Để tận dụng các làn sóng tăng trưởng hiện tại làm lợi thế kinh tế của mình và chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai, Việt Nam cần cải thiện đáng kể hiệu suất thực thi các chính sách công, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số và thị trường lao động. Mục tiêu là phải phát triển một hệ thống thông tin thị trường lao động tích hợp, nâng cao năng lực công nghệ, tăng cường kết nối người lao động và thị trường, đưa ra những phân tích dự báo chính xác, từ đó tư vấn, đào tạo và hướng nghiệp một cách hợp lý, hiệu quả.

JANZZ Phân tích chuyên sâu

JANZZ Thông tin và kiến thức

Trond Henning Olesen

JANZZ.jobs, một giải pháp nhãn trắng với thủ tục đăng ký ẩn danh

Gần đây, một đề xuất đã được đệ trình bởi…